Jeg har ikke fått utbetalt barnebidrag

Når innbetalingen fra den bidragspliktige er klargjort hos NAV Innkreving vil den bli utbetalt til bidragsmottakeren fra Skatteetaten.

Du finner utbetalingsopplysningene fra NAV Innkreving ved å logge deg inn i egen nettbank. Utbetalingen vil være registrert fra Skatteetaten. For å få detaljerte opplysninger om utbetalingen må du logge inn i nettbanken fra en nettleser (detaljer vil ikke være synlig fra en app for mobilbank). Dersom du ønsker varsel om når bidraget er på konto, kan du aktivere varsel i nettbanken din.

Betaling av underholdsbidrag har betalingsfrist den 25. hver måned slik at bidraget kan formidles til riktig tid. Som bidragsmottaker skal du etter loven ha utbetalt bidraget en av de første dagene i måneden. Bidraget blir utbetalt når innbetalingen mottas fra bidragspliktige. Utbetalingsdato kan variere avhengig av når innbetaling blir registrert, bankoverføring til konto og antall virkedager (helger, helligdager, e.l.).

Registrering og endring av kontonummer

Hvis vi ikke har kontonummeret til bidragsmottakeren, vil utbetalingen ta lengre tid. NAV Innkreving benytter kontonummer som du har registrert hos NAV. Du kan kontrollere at du har registrert riktig kontonummer på «Ditt NAV». Logg inn og velg «Din profil» nederst på siden. Du kan legge inn eller endre kontonummer på eget punkt for registrering/endring av bankkonto.

Hva skjer med bidragsgjeld?

Bidragspliktige kan avtale en betalingsordning på bidragsgjeld. NAV Innkreving har faste kriterier for hvilke avtaler vi godtar. Nedbetaling av gjeld kommer i tillegg til det månedlige bidraget.

Dersom det er registrert gjeld i saken vil NAV Innkreving automatisk motregne i skattepenger til gode, etterbetalinger fra NAV, MVA eller landbrukstilskudd.

Hva skjer når bidraget ikke er utbetalt?

Dersom bidragspliktige ikke har betalt innen fristen er saken misligholdt. Deretter følges saken opp automatisk av NAV Innkreving. Dersom du har fått innvilget bidragsforskudd, vil dette bli utbetalt i starten av den påfølgende måneden.

Når saken er misligholdt vil det sendes ut en purring på manglende betaling. Purringen sendes den 10. påfølgende måned, og har 14 dagers betalingsfrist. Hvis purringen ikke blir betalt vil det sendes en 2.gangspurring sammen med et varsel om tvangsinnkreving den påfølgende måneden. Også disse har 14 dagers betalingsfrist.

Etter at fristen for varselet om tvangsinnkreving har passert, vil systemene våre aktivt søke etter bidragspliktiges inntektskilde. Dersom bidragspliktige er registrert med lønn eller ytelse vil systemet ilegge et utleggstrekk. Dette betyr at det sendes et brev til arbeidsgiver eller NAV om å trekke i lønn eller ytelse før det utbetales til bidragspliktige. Utleggstrekket vil opprettes på samme beløp som det fastsatte månedlige bidraget, eller gjeldende betalingsordning. NAV Innkreving vil gjøre en vurdering av nedbetaling av eventuell gjeld.

Dersom NAV Innkreving ikke finner registrerte inntektskilder vil andre tiltak for tvangsinnkreving vurderes. Dette kan for eksempel være utleggspant eller å begjære utleggsforretning til lokal namsmann.

Når det er ilagt et trekk hos en arbeidsgiver, er arbeidsgiver pliktig til å informere NAV Innkreving om endring i arbeidsforholdet, for eksempel at bidragspliktig slutter eller er sykemeldt. I slike tilfeller sjekkes systemene for ny arbeidsgiver. Trekket flyttes til ny arbeidsgiver eller ytelse fra NAV når dette er registrert. Vi gjør oppmerksom på dette kan medføre opphold av utbetaling av bidraget.

Dine rettigheter som bidragsmottaker

Ved tvangsinnkreving av underholdsbidrag må NAV Innkreving forholde seg til gjeldende lovverk. Ved utleggstrekk innebærer dette at bidragspliktige skal ha tilstrekkelig midler til livsopphold og øvrige nødvendige utgifter, i henhold til dekningsloven § 2-7. I en slik vurdering vil bidragsmottakers økonomi ikke være med i vurderingen. Dersom du som bidragsmottaker er avhengig av bidraget på grunn av din økonomiske situasjon anbefaler vi deg å søke om bidragsforskudd eller kontakte lokalt NAV-kontor for bistand eller økonomisk rådgivning. Saksbehandlere ved NAV Innkreving har ikke kompetanse til å gi økonomisk veiledning til bidragsmottaker.

Dersom du som bidragsmottaker mener NAV Innkreving kunne gjort mer for å kreve inn bidrag og bidragsgjeld, kan du klage manglende tvangsinnkreving videre til Øst-Finnmark tingrett.

Årsoppgave for bidragsmottakere

Årsoppgave for utbetalt underholdsbidrag sendes i barnets navn. Det er Skatteetaten som sender årsoppgave for utbetalt underholdsbidrag.