Jeg vil inngå betalingsordning

Ta kontakt med NAV Innkreving for å avtale nedbetaling av kravet. Du kan bli bedt om å dokumentere inntekter og utgifter.

For å inngå en betalingsordning, ta kontakt med NAV Innkreving via vårt elektroniske Altinn-skjema RF-1374 Betalingsordning - Bidrag og tilbakebetaling.

Ved å logge deg inn via Altinn, vil vi kunne behandle henvendelsen raskere. I tillegg er Altinn en sikker kommunikasjonskanal.

Hvordan avtale nedbetaling på kravet

Du kan selv foreslå et månedlig betalingsbeløp ved å benytte Altinn-skjema. Nav Innkreving vil vurdere forslaget ditt opp mot forventet nedbetalingstid. Du vil motta en bekreftelse på betalingsavtalen fra oss. Dersom vi ikke kan godkjenne forslaget ditt, vil NAV Innkreving fastsette månedlig betalingsbeløp.

Dersom du har bidragssak vil det fastsatte månedlige bidraget komme i tillegg til nedbetalingsbeløpet.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

I bidragssaker har du plikt til å betale, selv om du ikke har mottatt giro. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil du få purring. I bidragssaker blir det ilagt purregebyr.

Hvis du ikke betaler purringen innen fristen, sender vi deg et varsel om tvangsfullbyrdelse. I varselet får du to ukers frist til å innfri kravet. Hvis vi fortsatt ikke har mottatt innbetaling fra deg, vil NAV Innkreving sette i gang andre innkrevingstiltak, for eksempel trekke i lønnen/ytelsen din og/eller andre former for tvangsinnkreving.

Dersom du mottar varsel om tvangsfullbyrdelse og ønsker å dokumentere inntektene og utgiftene dine før trekkbeløpet fastsettes, kan du benytte skjema på Altinn . Dette gjelder også om du ønsker å klage på et allerede eksisterende trekk.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte Altinn

Ta kontakt med NAV Innkreving på telefon dersom du ønsker å inngå en betalingsavtale. Dersom du ønsker å dokumentere inntektene og utgiftene dine i forhold til et varslet eller allerede eksisterende trekk kan du bruke opplysningsskjema om økonomi for innkreving. Kontakt NAV Innkreving dersom du trenger skjemaet.