Innkreving og innbetaling

Her finner du informasjon om innbetalinger til NAV, info til bidragsmottakere, varsel om skattemotregning, søknad ved betalingsproblemer, klage på vedtak om bidrag m.m.

Hvordan betaler jeg?

Her finner du informasjon om innbetaling til NAV Innkreving.

Jeg vil inngå betalingsordning

Ta kontakt med NAV Innkreving for å avtale nedbetaling av kravet. Du kan bli bedt om å dokumentere inntekter og utgifter.

Jeg har ikke fått utbetalt barnebidrag

Når innbetalingen fra den bidragspliktige er klargjort hos NAV Innkreving vil den bli utbetalt til bidragsmottakeren fra Skatteetaten.

Jeg vil klage på trekk i inntekt

Hvis du har fått et krav om innbetaling til NAV Innkreving som du ikke har betalt (kravet er misligholdt), kan du få ilagt et automatisk trekk av i inntekten din. Du kan klage på ileggelsen av trekket i inntekten eller på størrelsen på trekkbeløpet ved å sende oss en skriftlig klage.

NAV Innkreving – for arbeidsgivere

Som arbeidsgiver er du pliktig til å gjennomføre trekk i lønn i henhold til tilsendt trekkpålegg fra NAV Innkreving.

Innkreving og innbetaling når du bor i utlandet

Dersom du bor utenfor Norge gjelder i stor grad de samme retningslinjene og informasjonen som når du bor i Norge. Her finner du mer informasjon om det som er spesielt ved innkrevingen hos NAV Innkreving når du bor utenfor Norge.

Skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.

Motregning i etterbetaling fra NAV

Hvis du får etterbetalt en ytelse fra NAV, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV Innkreving. Motregning i etterbetalinger fra NAV gjøres uavhengig av gjeldende betalingsordning eller trekk i saken din og er hjemlet i bidragsinnkrevingsloven § 14.

Jeg har fått betalingsanmerkning

All trekk i lønn og ytelser kalles utleggstrekk. Utleggstrekk vil bli rapportert inn og registrert som en betalingsanmerkning.

Jeg har mottatt «Avtale om fristforlengelse»

NAV Innkreving har som oppgave å sikre at ingen krav blir foreldet. Pengekrav foreldes etter tre år fra utbetalingsdatoen. Foreldelsesfristen kan forlenges ved ulike tiltak, deriblant å signere avtalen om fristforlengelse.

Om NAV Innkreving

NAV Innkreving er en del av Skatteetaten og er ansvarlig for å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalinger etter til vedtak fra NAV. At NAV Innkreving er en del av Skatteetaten har ikke noen betydning for saken din.

Motregning i etterbetaling fra NAV

Hvis du får etterbetalt en ytelse fra NAV, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV Innkreving. Motregning i etterbetalinger fra NAV gjøres uavhengig av gjeldende betalingsordning eller trekk i saken din.

Klage på vedtak fra NAV Innkreving

Alle spørsmål til vedtak eller klage på vedtak må sendes til den NAV-enheten som har fattet vedtaket om bidrag eller tilbakekreving. Innkrevingen stanser som hovedregel ikke selv om du har klaget på vedtaket.

Fullmakt hos NAV Innkreving

Dersom du ønsker at en person, bedrift eller offentlig virksomhet skal kunne opptre på dine vegne i saken din hos NAV Innkreving må du sende inn en fullmakt. Den du gir fullmakt til kalles fullmaktshaver.

Betaling med eFaktura og avtalegiro

NAV Innkreving ønsker at det skal være så enkelt som mulig å gjøre opp for seg, og derfor tilbyr vi eFaktura i alle saker og Avtalegiro i bidragssaker.