Å finne en jobb i et annet land krever en del forberedelser. Se noen tips og råd.

Du kan oppholde deg i et EU/EØS-land i inntil 6 måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Er du kvalifisert?

Du bør tenke gjennom om du er kvalifisert til en jobb på det europeiske arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten i Europa er oftest høyere enn i Norge, og det blir stilt minst like strenge krav til kvalifikasjonene dine som i Norge. Som regel konkurrerer du med landets egne jobbsøkere om stillingene.

Hva kan du og hva vil du?

Når du ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, må du først og fremst finne ut hva slags jobb du ønsker deg og om du vil være kvalifisert for dette, og hvilket land du har lyst til å jobbe i. Når det gjelder valg av land må du ta hensyn til språkkunnskapene dine. Du bør også vurdere andre forhold som kan få betydning for oppholdet ditt, som kultur, klima eller økonomi.

Språkkunnskaper

De fleste arbeidsgivere krever svært gode kunnskaper i landets språk. I enkelte bransjer og bedrifter kan det imidlertid være nok å beherske engelsk som arbeidsspråk. Det er også tilfeller der arbeidsgivere etterspør norsktalende medarbeidere, uten å stille krav til kjennskap til landets språk. Dette er ofte jobber i Call centre og IT/ kunde-support.

Vet du kanskje ikke helt hvor du skal begynne, se jobbsøkertips.