Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen har informasjon om arbeids- og levevilkår i andre EU/EØS-land. Her kan du lese om arbeidsmarked, jobbsøking, arbeidsbetingelser og andre temaer du bør kjenne til når du søker jobb og skal reise til et nytt land.

 Landinformasjon:
Belgia  Kypros Slovenia
Bulgaria Latvia Spania
Danmark Liechtenstein Storbritannia
Estland Litauen Sveits
Finland Luxemburg Sverige
Frankrike Malta Tsjekkia
Hellas Nederland Tyskland
Irland Polen Ungarn

Island

Portugal Østerrike

Italia

Romania  
Kroatia Slovakia