Landinformasjon

Se informasjon om arbeids- og levevilkår i landene i Europa.

Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen har informasjon om arbeids- og levevilkår i andre EU/EØS-land. Her kan du lese om arbeidsmarked, jobbsøking, arbeidsbetingelser og andre temaer du bør kjenne til når du søker jobb og skal reise til et nytt land.

 Landinformasjon:
Belgia  Kypros Slovenia
Bulgaria Latvia Spania
Danmark Liechtenstein Slovakia
Estland Litauen Sveits
Finland Luxemburg Sverige
Frankrike Malta Tsjekkia
Hellas Nederland Tyskland
Irland Polen Ungarn

Island

Portugal Østerrike

Italia

Romania  
Kroatia