Du kan oppholde deg i et EU/EØS-land i inntil seks måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Dersom du ønsker å reise til et EU/EØS-land for å søke arbeid der, er det viktig at du forbereder deg godt slik at du kan utnytte tiden best mulig. Ta gjerne kontakt med arbeidsgivere og avtal møter allerede før du reiser.

Hvordan søker du jobb?

Les utlysningsteksten nøye. Dersom søknadsformen ikke er spesifisert, er det vanlig å sende skriftlig søknad vedlagt CV. Legg ved kopier av vitnemål og relevante attester dersom det bes om dette. Disse dokumentene må være oversatt til det aktuelle landets språk.

Nyttige tips

  • Sjekk hvordan en CV vanligvis ser ut i det landet du søker arbeid, for eksempel fra landinformasjonen på våre nettsider eller hos en EURES-rådgiver. På Europass får du informasjon om hvordan du setter opp en europeisk CV.
  • Skriv CV-en på PC og på landets språk, eventuelt på engelsk. Pass samtidig på at CV-en gir et riktig bilde av dine språkkunnskaper.
  • Oversett og forklar kvalifikasjonene dine på en slik måte at den utenlandske arbeidsgiveren skjønner hvilke kvalifikasjoner du har. Trenger du hjelp til å oversette titler og navn på skoler, universiteter, diplomer kan det være en god idé å henvende seg til utdanningsinstitusjonene for å få hjelp. Noen utdanningsinstitusjoner utsteder også vitnemål på engelsk.
  • Unngå forkortelser! Husk at CV-en din skal leses og forstås av utenlandske arbeidsgivere.
  • Gjør deg mest mulig tilgjengelig. Oppgi telefon- og mobilnummeret ditt på CV-en. Husk å oppgi landkoden til Norge (+47) eller til det landet du befinner deg i. Oppgi også faksnummer og e-postadresse hvis du har dette.
  • Sjekk om det er vanlig prosedyre å legge ved bilde til søknaden.

Se også Jobbe i utlandet og rettigheter i folketrygden.