Hvor finner jeg ledige stillinger?

arbeidsplassen.no finner du en rekke stillinger i utlandet. Mange av stillingsbeskrivelsene er på engelsk.

Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen gir deg en god oversikt over jobber hvor arbeidsgivere er spesielt interessert i å rekruttere fra andre EU/EØS-land. EURES portalen inneholder stillinger fra alle EØS-landene. Her kan du også registrere din CV og gjøre den søkbar for utenlandske arbeidsgivere.

Dersom du snakker landets språk finner du mange stillinger hos arbeidsmarkedsetaten i de ulike landene.

Aviser og tidskrifter er annen nyttig kanal for å finne stillingsannonser.

Flere muligheter

Det finnes flere jobbmuligheter rettet mot bestemte målgrupper som f.eks au pair,frivillig arbeide og internasjonale organisasjoner og mot bestemte geografiske områder.

Rekrutteringsbyråer

Private rekrutteringsbyråer har etablert seg som viktige aktører i det europeiske arbeidsmarkedet. Byråene formidler både til midlertidige og faste jobber. Midlertidige stilliger kan ofte være veien til en fast jobb. Byråene finner du via landets gule sider.

Bedrifter og organisasjoner

Direkte henvendelser til bedrifter er vanlig i noen land. Bruk landets "Gule Sider" for å finne bedrifter av interesse.

Flere norske selskaper har avdelinger eller søsterselskaper i utlandet. Du kan kontakte Innovasjon Norge i landet du søker jobb i for å få informasjon om norske bedrifter der.