Utenriksdepartementets(UD) hjemmeside finner du ledige stillinger og praktikantstillinger ved internasjonale organisasjoner.  Under følger en liste over noen sentrale internasjonale organisasjoner i alfabetisk rekkefølge. Se ledige stillinger på sidene:

Når du skal til utlandet

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.