Søke jobb i utlandet

NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i utlandet og hva som skjer dersom du ikke får jobb.

Publisert: 12.06.2014 | Sist endret: 09.12.2019

Søke jobb i EU-/EØS og Sveits

Hvis du vil søke jobb i EU-/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Publisert: 12.12.2016 | Sist endret: 26.02.2021

Tips og råd til jobbsøk

Det europeiske arbeidsmarkedet kan by på mange og nye jobbutfordringer. Du får mulighet til å utvide språkkunnskapene dine og bli kjent med nye kulturer. Du får ny kompetanse og styrker mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Publisert: 14.01.2008 | Sist endret: 12.12.2019

Jobbsøk fra Norge

Det finnes mange spennende jobbmuligheter på det utenlandske arbeidsmarkedet. Ikke alle jobber blir utlyst offentlig, men EURES-tjenestene i NAV har god oversikt over områder og bransjer der det er behov for arbeidskraft.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 05.02.2020

Jobbsøk i utlandet

Det er ofte enklest å lete etter arbeid i et land når du oppholder deg der. Du kommer da lettere i kontakt med arbeidsgivere og får raskere tilgang på viktig informasjon.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 12.12.2019

Flere jobbmuligheter

Å jobbe i utlandet er en unik sjanse til læring og utvikling i et internasjonalt miljø. Her finner du noen eksempler på områder hvor det også kan være aktuelt å søke jobb.

Publisert: 16.08.2006 | Sist endret: 24.11.2020

Landinformasjon

Se informasjon om arbeids- og levevilkår i landene i Europa.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 08.10.2020