Søke jobb i utlandet

NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i utlandet og hva som skjer dersom du ikke får jobb.

Søke jobb i EU/EØS og Sveits

Hvis du vil søke jobb i EU/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Tips og råd til jobbsøk

Det europeiske arbeidsmarkedet kan by på mange og nye jobbutfordringer. Du får mulighet til å utvide språkkunnskapene dine og bli kjent med nye kulturer. Du får ny kompetanse og styrker mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Jobbsøk fra Norge

Det finnes mange spennende jobbmuligheter på det utenlandske arbeidsmarkedet. Ikke alle jobber blir utlyst offentlig, men EURES-tjenestene i NAV har god oversikt over områder og bransjer der det er behov for arbeidskraft.

Jobbsøk i utlandet

Det er ofte enklest å lete etter arbeid i et land når du oppholder deg der. Du kommer da lettere i kontakt med arbeidsgivere og får raskere tilgang på viktig informasjon.

Flere jobbmuligheter

Å jobbe i utlandet er en unik sjanse til læring og utvikling i et internasjonalt miljø. Her finner du noen eksempler på områder hvor det også kan være aktuelt å søke jobb.

Landinformasjon

Se informasjon om arbeids- og levevilkår i landene i Europa.