Innenfor EØS/Sveits

Utenfor EØS

Opphold i land utenfor EØS der Norge ikke har trygdeavtale med landet.

Avtaleland utenfor EØS

Opphold i land utenfor EØS-området som Norge har trygdeavtale med.