Ved oppmøte på NAV-kontor kan arbeidssøker fra land utenfor EU/EØS, som har lovlig opphold i Norge, vurderes opp i mot registrerte ledige stillinger hos NAV og eventuelt kobles opp mot aktuelle arbeidsgivere.

Denne bistanden er kun knyttet opp mot formidling til mulig arbeid og NAV gjør ikke på dette stadiet vurderinger knyttet opp mot regelverket for arbeidstillatelser.