Uføretrygd og utland

 • USA
 • Canada (Quebec)
 • Chile
 • India
 • Australia
 • flyktninger
 • ung uføre
 • medlemstid
 • melde fra til NAV
 • melde fra til folkeregisteret
 • Hvis du flytter til et annet nordisk land, får du rettigheter til helsetjenester i det landet du bosetter deg. Du kan da ikke være frivillig medlem i folketrygden.
 • Hvis du flytter til et annet EØS-land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Du kan på visse vilkår likevel få dekket medisinske utgifter.
 • Hvis du flytter til et land utenfor EØS, er du heller ikke medlem av folketrygden. Du kan likevel få dekket medisinske utgifter hvis du har frivillig medlemskap