Frivillig medlemskap for norske pensjonister som er bosatt i et annet EU/EØS-land

Medlemskap i folketrygden når du har pensjon fra Norge og er bosatt i et annet EØS-land Som pensjonist uten arbeid, er det trygdereglene i bostedslandet som gjelder for deg. Det betyr at ditt pliktige medlemskap i folketrygden som regel opphører når du flytter fra Norge. Du må selv undersøke hvilke rettigheter du får i det nye bostedslandet ditt og om du er omfattet av trygdeordningen der. 

Det er nå kommet nye retningslinjer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som gjelder frivillig medlemskap i folketrygden for alderspensjonister og uføretrygdede som bosetter seg i et annet EØS-land. 

Det er fortsatt slik at det ikke gis anledning til å få et frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel dersom du er bosatt i et annet EØS-land og er omfattet av trygdeordningen der. I de nye retningslinjene åpnes det for at dersom du kan dokumentere at du ikke er omfattet av trygdeordningen i bostedslandet, kan det innvilges frivillig medlemskap i folketrygden hvis du fyller vilkårene for dette. 

Hvis du ønsker et frivillig medlemskap i folketrygden når du er bosatt i et annet EØS-land, må du sende oss søknad og vi vil vurdere om du fyller vilkårene for dette. Dersom du fyller vilkårene for frivillig medlemskap vil vi gi deg informasjon om hva du kan gjøre for å dokumentere om du er omfattet av bostedslandets trygdeordning eller ikke. 

Hvis du tidligere har fått avslag på søknad om frivillig medlemskap i folketrygden når du er bosatt i et annet EØS-land og fortsatt ønsker et frivillig medlemskap, må du sende ny søknad til NAV slik at vi kan vurdere saken din på nytt.