NAV fikk ikke medhold i Høyesterett og jobber nå med å identifisere sakene og innhente det som er nødvendig av dokumentasjon og informasjon for å vurdere om det har blitt benyttet korrekt avgiftssats eller ikke.

Alle sakene må vurderes individuelt, siden de som er berørt har påberopt seg ulike metoder for å unngå dobbeltbeskatning. Valget av metode har innvirkning på hvilken avgiftssats som skal benyttes.

Dette arbeidet vil ta litt tid, men det er en prioritert oppgave i NAV.

I de tilfellene der personen er skattemessig emigrert eller har påberopt seg skatteavtalen med Malaysia, skal det fortsatt betales høy avgiftssats.