Din første jobb i Europa

  • være i alderen 18-35 år
  • være statsborger og lovlig bosatt i et EU-land, Norge eller Island
  • ha vanskeligheter med å finne jobb i ditt eget land