Søke jobb i EU-/EØS og Sveits

Hvis du vil søke jobb i EU-/EØS-landene og Sveits, kan NAV hjelpe deg gjennom EURES-samarbeidet.

Ønsker du å jobbe i utlandet?

Ledige stillinger i utlandet finner du på Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen (EURES-portalen). Du finner også noen stillinger i utlandet på arbeidsplassen.no

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål og ikke finner svaret på nettsidene våre, kan du chatte med oss hver fredag mellom klokken 10-13 på Den europeiske jobbmobilitetsportalen, eller sende en e-post til eures@nav.no.

Vi ønsker din tilbakemelding

EU-kommisjonen som har laget en undersøkelse for alle 32 land som deltar i EURES-samarbeidet. Hensikten er å få mer innsikt i hvordan EURES-tjenestene fungerer. Har du brukt NAVs EURES-tjenester for å søke jobb i et annet EU-/EØS-land og Sveits? Da ønsker vi din tilbakemelding!

Her finner EU-kommisjonens brukerundersøkelse om bruk av EURES-tjenester (EURES' hjemmesider).

Viktig informasjon

Du kan oppholde deg i et EU-/EØS-land i inntil 6 måneder uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Hvis du ønsker å reise til et EU-/EØS-land for å søke arbeid der, er det viktig at du forbereder deg godt.

Meld deg på jobbmesse

Du kan selv melde deg på jobbmesser i regi av EURES som arrangeres på ulike steder i Europa, og digitale messer på nett.

Søke jobb i Norge

Hvis du er en utenlandsk arbeidssøker som ønsker å arbeide i Norge, skal du kontakte den offentlige arbeidsformidlingen (EURES) i hjemlandet ditt.

Hvis du allerede er i Norge, kan du kontakte oss, se kontaktopplysninger over. Du kan også chatte med oss om jobbmuligheter i Norge.

Det er viktig å tenke over hva slags arbeid du er ute etter og hvor i Norge du ønsker å bo. Les mer om å søke jobb i Norge. 

EURES – jobbmobilitet i Europa

EURES er et samarbeid mellom EU-kommisjonen og EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri mobilitet innenfor EU-/EØS-området og Sveits. I Norge ligger EURES i NAV. Les mer på Den Europeiske Jobbmobilitetsportalen.

EURES
EURES