En person som arbeider innenfor EØS-området, skal som hovedregel være omfattet av trygdelovgivningen i arbeidslandet. Arbeidstakere som sendes ut for å arbeide midlertidig i et annet EØS-land, skal under visse forutsetninger fortsatt være omfattet av trygdelovgivningen i landet der de vanligvis arbeider.

Hva er forutsetningene for at en utsendt arbeidstaker skal være omfattet av norsk trygdelovgivning?

  • Arbeidstakeren må være omfattet av norsk trygdelovgivning på det tidspunktet han eller hun drar ut. Er personen ansatt for å sendes ut, må vedkommende ha vært omfattet i minst en måned før utenlandsoppdraget starter.
  • Vedkommende må være sendt ut for å gjøre et oppdrag for arbeidsgiveren sin. Unntaket omfatter altså ikke personer som etter eget ønske og initiativ reiser til utlandet for å jobbe på hjemmekontor.
  • Utenlandsoppholdet må være ment å vare maksimalt 24 måneder.
  • Arbeidstakeren kan ikke sendes ut for å avløse en allerede utsendt arbeidstaker, dersom den samlede utstasjoneringsperioden er ment å vare i mer enn 24 måneder.
  • Det må normalt ha gått minst to måneder siden arbeidstakeren sist var utsendt til samme land for samme arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiveren må drive virksomhet av et visst omfang i Norge. For å avklare dette, stiller vi spørsmål om foretakets ansatte, omsetning og oppdrag. Har dere ikke mulighet for å gi nøyaktige opplysninger for den perioden vi spør om, kan dere svare basert på situasjonen i siste kalenderår, hvis dette antas å være representativt.

Hva må jeg gjøre når jeg skal sende en arbeidstaker på midlertidig oppdrag innen EØS/Sveits?

  • Veilede arbeidstakeren til skjema NAV 02-08.07, søknad om A1, som fylles ut og sendes inn med ordinær post eller elektronisk som pdf-fil. Er det en annen person enn arbeidstakeren selv som har fylt ut søknaden, for eksempel du som arbeidsgiver eller din representant, må vi ha skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren søknaden gjelder. Søknaden må i så fall sendes med ordinær post.
  • Laste ned og fylle ut «Skjema for arbeidsgiver som sender arbeidstaker eller frilanser på midlertidig oppdrag i EØS/Sveits», NAV 02-08.08. Når skjemaet er skrevet ut og signert, kan det enten sendes inn i papirformat eller skannes og lastes opp som vedlegg.
  • Søknaden og arbeidsgiverskjemaet sendes samlet til NAV. Vi kan ikke behandle saken før vi har mottatt begge.

Familiemedlemmer som følger med til utlandet kan også søke om å være omfattet av norsk trygdelovgivning

Hvis den utsendte arbeidstakeren skal reise til utlandet sammen med familiemedlemmer som ikke skal jobbe, kan de sende inn skjemaet Søknad om å være omfattet av norsk trygdelovgivning under opphold innen EØS/Sveits, NAV 02-08.09. Det må sendes inn ett skjema for hvert familiemedlem, også for barn under 18 år.

Hvor finner jeg informasjon om EØS-regelverket?

Du kan finne informasjon om EØS-regelverket på NAVs rettskilder i EØS-avtalens bestemmelser om trygd. Her finner du forordninger, forskrifter og rundskriv.

EØS-forordning 883/2004 artiklene 11 til 16 er lovvalgsregler. Disse bestemmer hvilket lands trygdelovgivning man er omfattet av når man arbeider innenfor EØS-området.