Internett 

I Norge utlyses de fleste ledige stillinger på nett.
 

  • På nav.no kan du søke etter stillinger, registrere CV-en din og opprette permanente stillingssøk.
  • Du kan også søke etter stillinger i Norge på en rekke forskjellige språk på http://eures.europa.eu.
  • Mange norske selskaper har egne nettsider. Noen velger å  legge ut informasjon om ledige stillinger på egne sider og ikke andre steder. Bruk Gule Sider på Internett for å finne adressene til nettstedene: www.gulesider.no.
  • De fleste stillinger legges også ut på www.finn.no/jobb
  • Du kan søke etter arbeid i Norge hos den offentlige arbeidsformidlingen i ditt hjemland.

Media

Mange norske aviser inneholder stillingsannonser. Aftenposten er den største riksdekkende avisen som inneholder slike annonser. Du finner en oversikt over norske aviser på www.norske-aviser.com.

Fagforeninger

Fagforeninger er gode kilder til informasjon. Det er mulig at fagforeninger i ditt hjemland har kontakt med tilsvarende fagforeninger i Norge. Medlemskap i en fagforening er ikke obligatorisk, men det er svært vanlig. Noen fagforeninger gir ut fagblader som inneholder annonser om ledige stillinger.

  • LO – Landsorganisasjonen i Norge – er Norges største hovedorganisasjon. Denne organisasjonen kan gi deg en oversikt over de ulike fagforeningene i Norge i den sektoren du jobber i.
  • UNIO er Norges nest største hovedorganisasjon. UNIO har mange medlemmer som jobber i undervisningssektoren, helsesektoren og politiet.
  • Akademikerne er en hovedorganisasjon for langtidsutdannede.
  • YS (Yrkesorganisasjonenes Fellesforbund) er en annen stor hovedorganisasjon. YS består av 23 forbund som dekker forskjellige sektorer i arbeidslivet.

Private rekrutteringsbyråer

Utenlandske arbeidssøkere kan velge å registrere seg hos private rekrutteringsbyråer. Rekrutteringsbyråene spesialiserer seg ofte på bestemte bransjer og yrker.

Åpne jobbsøknader

Norge har også et uformelt marked for ledige stillinger, det vil si stillinger som ikke registreres hos en organisasjon eller annonseres på andre måter. En måte å fange opp slike stillinger på, er å sende en åpen søknad til bedrifter som kan være interessante. Du bør også ringe bedriften etter at du har sendt søknaden din, for å følge den opp. Husk å ta med CV-en din, på norsk eller engelsk, med attester, vitnemål osv.