Trygdeavtale med USA

Norge har en trygdeavtale med USA.

Hvem gjelder trygdeavtalen for?

Avtalen er ikke begrenset til statsborgere av Norge og USA. For utsendte arbeidstakere er det presisert at avtalens regler også får anvendelse for statsborgere av et tredjeland som sendes fra et avtaleland til et annet. Dette gjelder med mindre anvendelsen kommer i strid med en annen avtale m.v. som enten Norge eller USA har med et tredjeland.

Beholder du medlemskapet i folketrygden når du tar arbeid i USA?

En person som drar fra Norge for å arbeide i USA, skal som hovedregel være omfattet av amerikansk trygdelovgivning. Det betyr at medlemskapet i folketrygden opphører.

Det er imidlertid andre regler for arbeidstakere som blir utsendt av norsk arbeidsgiver for å arbeide midlertidig (inntil fem år) i USA. I slike tilfeller opprettholdes medlemskapet i norsk folketrygd. Unntaksbestemmelsen gjelder ved avlønning fra norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift til kemneren.

Trygdeavgift

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift, vil være avhengig av om

  • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
  • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift

Se relatert informasjon om trygdeavgift når du er skattepliktig eller ikke er skattepliktig til Norge.