Hvem gjelder trygdeavtalen for?

Avtalen er ikke begrenset til statsborgere av Norge og Canada. Avtalen gjelder for den som er medlem i folketrygden og tar arbeid i Canada.

Beholder du medlemskapet i folketrygden når du tar arbeid i Canada?

En person som drar fra Norge for å arbeide i Canada, skal som hovedregel være omfattet av kanadisk trygdelovgivning. Det betyr at medlemskapet i folketrygden opphører.

Det er imidlertid andre regler for arbeidstakere som blir utsendt av norsk arbeidsgiver for å arbeide midlertidig (inntil fem år) i Canada. I slike tilfeller opprettholdes medlemskapet i norsk trygd. Unntaksbestemmelsen gjelder ved avlønning fra norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift til kemneren.

Trygdeavgift

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift, vil være avhengig av om

  • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
  • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift

Se relatert informasjon om trygdeavgift når du er skattepliktig eller ikke er skattepliktig til Norge.