Slik søker du om pensjon fra India

  • Søknad om alderspensjon og gjenlevende/barnepensjon sender du via NAV Pensjon Oslo.
  • Søknad om uføretrygd/uførepensjon sender du via NAV Internasjonalt.
  • Søknad om andre stønader eller utbetalinger (Form-19, Form 10-C, Form-20, Form-5 (IF) sender du via NAV Pensjon Oslo. Dette gjelder både hvis du sender disse i tillegg til søknad om pensjon (alderspensjon, gjenlevendepensjon eller barnepensjon) eller hvis du sender dem på egenhånd.
  • Form-19 For claiming Provident Fund dues 
  • Form-20 For claiming the Provident Fund accumulation of the minor deceased members
  • Form-10 C For claiming withdrawal benefit/scheme certificate
  • Form-10 D For claiming pension
  • Form-5 (IF) For claiming insurance amount in case of death of member
  • For alderspensjon og gjenlevendepensjon/barnepensjon sender du søknadsblankettene til NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
  • For uførepensjon/uføretrygd sender du søknadsblankettene til NAV Internasjonalt, Postboks 8138 Dep, 0033 Oslo.