Hvem svarer på hva om EØS-borgere og rettigheter

  • hvilke regler og retningslinjer som gjelder generelt for at EØS-borgere og deres familiemedlemmer skal anses for å ha oppholdsrett/varig oppholdsrett i Norge.
  • hvilke rutiner som gjelder for saker knyttet til EØS-regelverket i norsk utlendingsrett, herunder gi informasjon om registreringsrutiner for EØS-borgere.
  • regler om bortvisning og utvisning.
  • praktiske rutiner for hvor/hvordan EØS-borgere registrerer seg
  • utstedelse av registreringsbevis
  • kriminalitet, orden og sikkerhet
  • folkeregister og skatteregler, for eksempel spørsmål om krav til identifikasjon og tildeling av D-nummer.
  • utskriving av skattekort.
  • regler knyttet til arbeidsgiveravgift og frivillige organisasjoner.