NAV svarer på spørsmål om:

UDI svarer på spørsmål om:

  • hvilke regler og retningslinjer som gjelder generelt for at EØS-borgere og deres familiemedlemmer skal anses for å ha oppholdsrett/varig oppholdsrett i Norge.
  • hvilke rutiner som gjelder for saker knyttet til EØS-regelverket i norsk utlendingsrett, herunder gi informasjon om registreringsrutiner for EØS-borgere.
  • regler om bortvisning og utvisning.

Politiet svarer på spørsmål om:

  • praktiske rutiner for hvor/hvordan EØS-borgere registrerer seg
  • utstedelse av registreringsbevis
  • kriminalitet, orden og sikkerhet

Skatteetaten svarer på spørsmål om:

  • folkeregister og skatteregler, for eksempel spørsmål om krav til identifikasjon og tildeling av D-nummer.
  • utskriving av skattekort.
  • regler knyttet til arbeidsgiveravgift og frivillige organisasjoner.

I Oslo, Stavanger og Kirkenes finnes det Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Servicesentrene har medarbeidere som snakker flere språk. Det er Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet som samarbeider om og har ansvar for sentrene.

Se også utlendingsforskriften for mer detaljerte opplysninger om utlendinger og opphold i Norge.