Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst ti av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

Kan jeg ta med pensjonen?

Hvis du flytter til et EØS-land får du vanligvis med deg pensjonen fra folketrygden.

Hvilke land er EØS-land ?

EØS-land er Danmark, Sverige, Finland, Island, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Østerrike, Liechtenstein, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Slovenia, Hellas, Kypros, Malta, Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Storbritannia, Irland.

Sveits og Færøyene er ikke EØS-land, men EØS-reglene om pensjoner gjelder også i disse landene.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skattteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.