Hvem kan få pleiepenger?

 • Den som er syk avgjør hvem som skal pleie og få pleiepenger. Hvis samtykke ikke er mulig, skrives det i legeerklæringen i søknadsskjemaet.
 • Den syke bor hjemme, enten i sitt eget hjem eller hos deg.
 • Du er borte fra arbeid minst 20 prosent, eller én dag i uken.
 • Du må ha jobbet de siste 4 ukene før pleiepengene starter.
 • Du taper arbeidsinntekt fordi du skal pleie den syke.
 • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra inntekten din på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. 

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger i opptil 60 dager. Antall dager er det samme uavhengig av om du jobber heltid eller deltid. Gir du pleie bare deler av en dag, betyr det at du likevel bruker én av de 60 dagene.

Hvis dere er flere som skal dele på pleien, har dere 60 dager tilsammen, men flere personer kan ikke få pleiepenger for den samme dagen. 

Hvis den syke blir innlagt, stopper pleiepengene, men de kan starte på nytt hvis det er aktuelt å skrives ut igjen.

Hvordan søker du?

Søk om pleiepenger her.

Skjemaet har felter som må fylles ut og signeres av legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten.

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du gi beskjed til NAV.

Hvis du reiser utenfor EU-/EØS-området, og vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneder lang periode.

Hvis du skal reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta pleiepenger, så lenge vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis:

 • Du ikke pleier den nærstående i tiden du reiser
 • Du tar ut lovbestemt ferie

Inntektsopplysninger

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

 • Be arbeidsgiveren din sende inntektsmelding digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding. 
 • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger (NAV 09-35.01) sammen med søknaden.
 • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05 (selv om det står sykepenger i tittelen).

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis

 • den pleietrengende blir lagt inn på institusjon
 • den pleietrengende dør
 • du begynner å jobbe igjen eller øker antall arbeidstimer
 • du skal avvikle ferie

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt hos NAV før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. I utbetalingsoversikten vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for pleiepenger, du finner dem på Ditt NAV.

Les om

Pleiepenger og ferie

Skattetrekk

Har du spørsmål?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 3. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger. Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.