Omsorgsstønad i kombinasjon med dagpenger

Omsorgsstønad er pensjonsgivende inntekt og timene du får betalt for skal føres på meldekortet.

Hvis du har omsorgsstønad ved siden av dagpenger, kan dette medføre en reduksjon eller et bortfall av dagpengene. Dersom du jobber mer enn 60 prosent av din fastsatte vanlige arbeidstid, kan dagpengene dine falle bort. Hvis du jobber mindre, blir dagpengene redusert etter antallet timer du jobber.

Om utfylling av meldekortet

Omsorgsstønaden skal føres i den perioden arbeidet har blitt utført, selv om utbetalingen av omsorgsstønaden kommer senere. 

Hvis du har inngått en avtale med kommunen om antall arbeidede timer per måned eller stillingsprosent, er det timene eller stillingsprosenten i denne avtalen som du skal føre på meldekortet.

Mottar du en fast sum eller har en annen avtale som ikke spesifiserer timer, skal omsorgsstønaden deles på timelønnen til høyeste avlønnede barnehageassistent i kommunen. Antall timer etter denne beregningen føres på meldekortet.

Mottar du for eksempel 6 000 kroner i omsorgsstønad for en 14-dagersperiode og høyeste timelønn for barnehageassistenter er 200 kroner, skal du føre 30 timer arbeid i denne 14-dagersperioden (6 000 kroner delt på 200 kroner = 30). Hvis du ikke vet hva høyeste timelønn er, må du kontakte kommunen.

Ring NAV på 55 55 33 33 om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre det.