Hvis du hadde omsorgsstønad/ fosterhjemsgodtgjørelse før du fikk innvilget arbeidsavklaringspenger, blir omsorgsstønaden/fosterhjemsgodtgjørelsen tatt med i beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspengene. 

Omsorgsstønad er pensjonsgivende arbeidsinntekt og timene du får betalt for skal føres på meldekortet.

Fosterhjemsgodtgjørelse er også pensjonsgivende arbeidsinntekt, men timene du får betalt for skal ikke føres på meldekortet (med virkning fra og med 1. januar 2018).

Hvis du har omsorgsstønad ved siden av arbeidsavklaringspenger, kan dette medføre reduksjon eller bortfall av arbeidsavklaringspengene.

Fosterhjemsgodtgjørelse ved siden av arbeidsavklaringspenger vil ikke føre til reduksjon eller bortfall av arbeidsavklaringspenger.

Om utfylling av meldekortet

Omsorgsstønad skal føres i den perioden arbeidet har blitt utført, selv om utbetalingen av omsorgsstønad kommer senere.

Hvis du har inngått en avtale med kommunen om antall arbeidede timer per måned eller stillingsprosent, er det timene eller stillingsprosenten i denne avtalen som du skal føre på meldekortet.

Mottar du en fast sum eller har en annen avtale som ikke spesifiserer timer, skal omsorgsstønaden deles på timelønnen til høyeste avlønnede barnehageassistent i kommunen. Antall timer etter denne beregningen føres på meldekortet.

Mottar du for eksempel 6 000 kroner i omsorgsstønad for en 14-dagersperiode og høyeste timelønn for barnehageassistenter er 200 kroner, skal du føre 30 timer arbeid i denne 14-dagersperioden (6 000 kroner delt på 200 kroner = 30). Hvis du ikke vet hva høyeste timelønn er, må du kontakte kommunen.

Ring NAV på 55 55 33 33 om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du er usikker på hvordan du skal gjøre det.