Svangerskaps- og foreldrepenger og utland

  • Hvis du allerede mottar svangerskaps- eller foreldrepenger når du reiser til et EU/EØS-land, beholder du ytelsen fra Norge under oppholdet. Forutsetningen er imidlertid at du ikke er i arbeid og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.
  • Hvis du har opptjent rett til svangerskaps- eller foreldrepenger fra Norge, men ikke har startet på stønadsperioden før du reiser til et EU/EØS-land, kan du få ytelsen fra Norge under oppholdet. Forutsetningen er at du ikke tar arbeid i et annet EU/EØS-land før permisjonen starter og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.
  • Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet. Det avgjørende for utbetaling av ytelsen under utenlandsoppholdet er om du er omfattet av avtalen. I tillegg må ytelsen være omfattet av avtalen.
  • Skal du oppholde deg i et land Norge ikke har trygdeavtale med, vil du kunne få ytelsen hvis du er medlem i folketrygden under oppholdet. Forutsetningen er imidlertid at du ikke er i arbeid og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.