Stønaden/utbetalingen vil normalt opphøre når du flytter. Det er derfor viktig at du straks melder fra om flytting til NAV, og dokumenterer at vilkårene fortsatt er oppfylt.

Du kan melde fra til oss skriftlig, og vi trenger informasjon om følgende forhold:      

  • Bor du fortsatt alene, eller deler du nå bolig med en annen voksen? Hvis ja, trenger vi navn og fødselsdato på ham/henne. Lever dere i et ekteskapslignende forhold?
  • Er barna er folkeregistrert på din adresse etter flytting? Er det endringer i samværsavtalen?
  • Hvordan oppfyller du aktivitetsplikten etter flytting? Dersom du går på skole eller du har fått nytt arbeidsforhold må dette dokumenteres.
  • Fyller du vilkår for unntak for aktivitetsplikten? Sykdom eller andre vilkår for unntak må dokumenteres. Dersom du har flyttet/skal flytte og trenger barnehage må du søke barnehage i ny kommune i god tid. Dersom du ikke har søkt barnehageplass i ny kommune i tide gir dette ikke grunnlag for unntak for aktivitet på grunn av manglende barnetilsyn.
  • Dersom du har stønad til barnetilsyn, og fortsatt ønsker stønad til barnetilsyn etter flytting, må du dokumentere utgiftene i ny kommune. Utgiftene dokumenteres med faktura.
  • Dersom du flytter i forbindelse med at du har fått deg jobb etter å ha vært registrert som arbeidssøker, kan du fylle vilkårene for stønad til flytting. Les mer om tilleggsstønad