Hjelpestønad

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • fosterforeldre
  • andre slektningar
  • naboar eller andre