Det er besluttet at grunnstønaden til glutenfri diett skal reduseres til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper skal få sats 2. Stortinget har lagt dette til grunn i statsbudsjettet for 2019.

Alle som i dag mottar grunnstønad til fordyret kosthold på grunn av glutenfri diett vil motta et brev fra NAV med mer informasjon. Disse brevene vil sendes ut i løpet av januar 2019.

Har du spørsmål til dette kan du kontakte oss på 55 55 33 33 eller sende oss en beskjed via Ditt NAV.  

Les mer om satsene for Grunn- og hjelpestønad her.