Det er besluttet at grunnstønaden til glutenfri diett skal reduseres til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper skal få sats 2. Stortinget har lagt dette til grunn i statsbudsjettet for 2019.

Alle som i dag mottar grunnstønad til fordyret kosthold på grunn av glutenfri diett vil motta et brev fra NAV med mer informasjon. Disse brevene vil sendes ut i løpet av januar 2019.

Har du spørsmål til dette kan du kontakte oss på 55 55 33 33 eller sende oss en beskjed via Ditt NAV.