Kontantstøtte

  • fødselsdatoen til barnet
  • namnet på barnehagen
  • frå hvilken dato barnet har fått tildelt barnehageplass 
  • kor mange timar i uka barnet har fått tildelt barnehageplass