Har du barn under 6 år får du et tillegg i barnetrygden på 300 kroner per måned for hvert barn du har som er under 6 år. Du får ikke et nytt brev om dette. Du får tillegget til og med måneden før barnet fyller 6 år. 

De fleste får utbetalt barnetrygden med den nye satsen i september. Hvis du ikke får utbetalt tillegget i september, vil du få det etterbetalt i løpet av oktober. 

Fra og med den måneden barnet fyller 6 år får du ikke lenger tillegget. Du får et nytt brev når vi reduserer barnetrygden din.

Se alle satsene for barnetrygd