Barnetrygden øker fra 1. september 2020

Fra 1. september 2020 økes den ordinære barnetrygden for barn under 6 år fra 1 054 kroner til 1 354 kroner.

Har du barn under 6 år får du et tillegg i barnetrygden på 300 kroner per måned for hvert barn du har som er under 6 år. Du får ikke et nytt brev om dette. Du får tillegget til og med måneden før barnet fyller 6 år. 

De fleste får utbetalt barnetrygden med den nye satsen i september. Hvis du ikke får utbetalt tillegget i september, vil du få det etterbetalt i løpet av oktober. 

Fra og med den måneden barnet fyller 6 år får du ikke lenger tillegget. Du får et nytt brev når vi reduserer barnetrygden din.

Se alle satsene for barnetrygd