Samværsfradrag

Barnebidraget reduseres som følge av samvær mellom bidragsbetaler og barnet. NAV legger til grunn både skriftlig og muntlig avtalt samvær.

Samværsfradraget er i praksis utgifter den bidragspliktige har under samvær med barnet, og som bidragsmottakeren samtidig sparer. Samværsfradragene varierer med alderen til barnet og omfanget av samværet.

Følgende kostnader inngår i samværsfradraget:

  • Mat og drikke
  • Helse og hygiene
  • Lek og fritid
  • Transport
  • Boutgifter (kun for klasse 3 og 4)

Kostnader som ikke inngår i samværsfradraget, skal som hovedregel dekkes av bidragsmottaker.

Deling av reiseutgifter i forbindelse med samvær med barnet er et forhold mellom foreldrene, og er ikke med i denne beregningen.

Se satser for samværsfradraget.