Inngå privat avtale om barnebidrag

Dere kan inngå en privat avtale om barnebidrag, uten å involvere NAV. Det er både enkelt og fleksibelt.

Forsørging av barn er i utgangspunktet et privat forhold mellom foreldrene. Hvis dere sammen kan komme fram til en avtale om barnebidrag som begge er tilfreds med, er det ikke nødvendig å informere eller involvere NAV.

Avtalen som dere inngår er i utgangspunktet like bindende som et vedtak fra NAV.

Hvordan inngå avtale privat?

Dere kan benytte skjema som ligger under "skjema og søknad", når dere skal inngå avtalen.

Ved å inngå en privat avtale trenger dere ikke å betale gebyr til NAV.

Hva skal avtalen inneholde?

Dersom dere ikke ønsker å benytte skjemaet «privat avtale om barnebidrag» ber vi dere være oppmerksom på at det må fremgå:

  • beløpet dere har avtalt per måned
  • for hvilket barn beløpet gjelder
  • fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra
  • signatur på avtalen fra begge parter

Les mer om hvordan barnebidraget beregnes.
Les mer om betaling og utbetaling av barnebidraget.
Beregn bidraget med NAVs bidragskalkulator.