Hvis barnebidraget er bestemt i en privat avtale, bestemmer dere selv hvor lenge avtalen skal gjelde. Det samme gjelder når barnebidraget er fastsatt av NAV og dere overfører barnebidraget uten involvering av NAV.

Opphør når barnet fyller 18 år

Hvis NAV innkrever og utbetaler barnebidraget, opphøres det automatisk ved 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan søke om barnebidrag etter at barnet fyller 18 år.

Opphør før barnet fyller 18 år

Hvis barnebidraget innkreves av NAV og skal opphøres før barnet er 18 år, må en av partene melde fra til NAV. Du må oppgi hvorfor barnebidraget skal opphøres, og fra hvilket tidspunkt. NAV vil vurdere om det er grunnlag for opphør av bidraget.

NAV vurderer opphør av barnebidrag blant annet når:

  • partene inngår privat avtale om betaling av bidrag
  • barnet flytter fra bidragsmottaker
  • barnet er under omsorg av andre enn foreldrene
  • barnet blir selvforsørget

Opphør etter at barnet er fylt 18 år

Dersom NAV har fastsatt et bidrag for et barn over 18 år er bidraget tidsbegrenset. Når datoen for bidraget utløper innkrever ikke lengre NAV bidraget. NAV treffer ikke noen egen beslutning om opphør av bidraget.