Bidragsforskudd ved opphold i land utenfor EØS der Norge har trygdeavtale

Trygdeavtaler kan gi rett til fortsatt bidragsforskudd ved utenlandsopphold.

Hva skjer med bidragsforskuddet ved flytting til et land Norge har trygdeavtale med?

Hvis barnet beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet, og skal  være i utlandet mindre enn seks måneder, eller du eller barnet skal arbeide for norsk arbeidsgiver, kan barnet ha rett til fortsatt forskudd fra Norge.

Hvis barnet flytter til utlandet opphører normalt retten til bidragsforskudd fra Norge. Flytter barnet til et land Norge har trygdeavtale med utenfor EØS-området, kan det foreligge rett til forskudd eller tilsvarende ytelse fra dette landet.

Familiemedlemmer som blir med

Det er barnet som har retten til forskuddet, men det skal utbetales til den av foreldrene som barnet bor fast hos.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

  • melde fra til NAV-kontoret ditt
  • melde flytting til folkeregisteret