Barnebidrag til eller fra utlandet

Her finner du grunnleggende informasjon om barnebidrag når en av foreldrene bor i utlandet.

Kontakt NAV hvis en av foreldrene eller barnet i en bidragssak bor i utlandet.

Når anser NAV at du bor i utlandet?

Du anses som bosatt i utlandet hvis du har faktisk bosted i utlandet. Dette gjelder uavhengig av om du er registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret eller ikke.  

Hvilke oppgaver har NAV i forbindelse med bidragssaker i utlandet?

NAV fastsetter og endrer barnebidrag og behandler andre søknader i tilknytning til barnebidrag. De behandler også begjæringer som kommer fra utlandet om innkreving av barnebidrag.

Hvordan blir barnebidrag fastsatt når en av dere bor i utlandet?

Bidraget kan bli fastsatt på en av følgende tre måter:

  • Dere kan avtale bidraget privat (men vær oppmerksom på at bidraget da ikke kan tvangsinnkreves i alle land. I de fleste europeiske land kan NAV innkreve etter avtale)
  • Bidraget blir fastsatt av NAV
  • Bidraget blir fastsatt av myndighetene i det landet der den ene av foreldrene bor

Hvem er ansvarlig for innkreving og utbetaling av barnebidrag?

NAV Innkreving krever inn og utbetaler barnebidrag. Hvis en bidragsmottaker er bosatt i Norge, kan også bidragsforskudd bli utbetalt derfra. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, må du kontakte NAV Innkreving.