Barnebidrag til eller fra utlandet

Selv om en av dere bor i utlandet, skal den av dere som ikke bor sammen med barnet betale barnebidrag.

Bidragsmottaker i Norge

Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet. Muligheten for å få krevd inn bidraget vil avhenge av hvilket land den bidragspliktige bor i, samt forholdene ellers.

Bidragspliktig i Norge

Når du ikke bor sammen med barnet, må du betale barnebidrag. Dette gjelder også når bidragsmottakeren og barnet bor i utlandet.

Bidragsmottaker i utlandet

Selv om du bor i utlandet, kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i Norge.

Bidragspliktig i utlandet

Når du ikke bor sammen med barnet, må du betale barnebidrag. Dette gjelder også når bidragsmottakeren og barnet bor i Norge og du bor i utlandet.