Barnebidrag til eller fra utlandet

Selv om en av dere bor i utlandet, skal den av dere som ikke bor sammen med barnet betale barnebidrag.

Publisert: 24.06.2015 | Sist endret: 24.06.2015

Barnebidrag til eller fra utlandet

Her finner du grunnleggende informasjon om barnebidrag når en av foreldrene bor i utlandet.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 12.10.2020

Bidragsmottaker i Norge

Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet. Muligheten for å få krevd inn bidraget vil avhenge av hvilket land den bidragspliktige bor i, samt forholdene ellers.

Publisert: 25.04.2008 | Sist endret: 20.03.2018

Bidragspliktig i Norge

Når du ikke bor sammen med barnet, må du betale barnebidrag. Dette gjelder også når bidragsmottakeren og barnet bor i utlandet.

Publisert: 25.04.2008 | Sist endret: 13.02.2020

Bidragsmottaker i utlandet

Selv om du bor i utlandet, kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i Norge.

Publisert: 25.04.2008 | Sist endret: 20.03.2018

Bidragspliktig i utlandet

Når du ikke bor sammen med barnet, må du betale barnebidrag. Dette gjelder også når bidragsmottakeren og barnet bor i Norge og du bor i utlandet.

Publisert: 25.04.2008 | Sist endret: 13.02.2020