Bidragsforskudd ved flytting til et EØS-land

EØS-reglene gir ikke rett til bidragsforskudd.

Hva skjer med bidragsforskuddet ved flytting til et EØS-land?

Hvis barnet flytter til et EØS-land opphører som regel retten til forskudd fra Norge og barnet vil ikke ha rett på tilsvarende ytelse etter EØS-reglene.

Hvis barnet beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet, og skal være i utlandet mindre enn seks måneder, eller du eller barnet skal arbeide for norsk arbeidsgiver, kan barnet ha rett til fortsatt forskudd fra Norge.

Familiemedlemmer som blir med

Det er barnet som har rett til forskuddet, men det skal utbetales til den av foreldrene som barnet bor fast hos.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet, må du: