Hva er barnebidrag?

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Om barnebidrag

Her kan du lese mer om hva barnebidrag er, og om når bidraget skal betales eller mottas.

Publisert: 22.02.2019 | Sist endret: 09.11.2020

Bidragspliktig og bidragsmottaker i ulike bosituasjoner

Her kan du lese mer om hvem som skal betale eller motta bidrag ved ulike bosituasjoner.

Publisert: 10.10.2018 | Sist endret: 27.02.2019

Hvordan beregnes barnebidrag?

På denne siden kan du lese om faktorene som ligger til grunn når størrelsen på barnebidrag beregnes.

Publisert: 20.03.2018 | Sist endret: 29.01.2021

Kan barn over 18 år motta barnebidrag?

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.

Publisert: 01.06.2015 | Sist endret: 08.10.2020

Sletting av bidragsgjeld

Bidragspliktig kan søke om at NAV sletter bidragsgjeld.

Publisert: 20.03.2018 | Sist endret: 25.08.2020