Hvis det er ønskelig kan NAV kreve inn barnebidrag som er skriftlig avtalt mellom partene.