Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
  • Er mellom 16 og 29 år
  • Har liten eller ingen arbeidserfaring,
  • Søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsvilkår 
  • Og har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid
     
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeKopier lenkeLenken er kopiert