Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene. 

Dette er de viktigste aktivitetene: 

  • Innen 4 uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg, og den som har sykmeldt deg skal ha kopi av planen når den er utarbeidet.
  • Innen 7 uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til dialogmøte 1. Ved behov kan andre, som for eksempel den som har sykmeldt deg, bedriftshelsetjenesten, NAV og tillitsvalgt eller verneombud delta. Du må være enig dersom den som har sykmeldt deg skal innkalles.
  • 8 uker: NAV og den som sykmelder deg skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt med den som har sykmeldt deg.

Du kan ta initiativ til dialogmøte hvis du mener du har behov for det. 

Les mer om reglene for oppfølging av sykmeldte. 

Hvis arbeidsforholdet avsluttes mens du er sykmeldt, er det viktig at du gir beskjed til NAV. Da vil NAV-kontoret gi deg den veiledningen og oppfølgingen du trenger.