For å få avventende sykmelding må du oppfylle de medisinske vilkårene for sykmelding, og det må samtidig være mulig for deg å være i aktivitet ut fra en medisinsk vurdering.

Avventende sykmelding er aktuell i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene.

Hvis tilrettelegging ikke er mulig, og du blir helt borte fra jobben, må legen erstatte den avventende sykmeldingen med en ordinær sykmelding hvis arbeidsgiveren din krever det.

Den nye ordinære sykmeldingen gjelder da fra den dagen den avventende sykmeldingen ble skrevet. Avventende sykmelding er et eget avkrysningspunkt i sykmeldingen.