Timelønnet skift- eller turnusarbeid og tilkallingsvikarer

 1. Du fordeler inntekten på det faktiske antallet arbeidsdager som arbeidstakeren har hatt i beregningsperioden. Da får du dagsatsen. Nedenfor ser du to eksempler.
 2. Deretter utbetaler du sykepenger for de dagene arbeidstakeren skulle ha jobbet.
 3. Når du oppgir månedsinntekten i inntektsmeldingen, ganger du dagsatsen med 260
 • jobbet varierende antall dager i månedene før sykefraværet
 • ble syk 9. mai
 • hadde jobbet 9 dager i april, 13 dager i mars og 12 dager i februar. Det vil si 9 + 13 + 12 = 34 dager
 • tjente til sammen 40 000 kr i beregningsperioden 
 • tjente 1 176 kr per dag i arbeid (40 000 kr / 34 dager) = dagsatsen
 • jobber 14 dager og 14 har dager fri
 • har arbeidsdager på 12 timer
 • har timelønn på 220 kr
 • jobbet 14 dager x 3 måneder = 42 dager
 • tjente til sammen i perioden 110 880 kr (42 dager x 12 timer x 220 kr)
 • tjente 2 640 kr per dag i arbeid (110 880 kr / 42 dager) = dagsatsen