Sykepenger under utdanning

  • Er du sykmeldt fra en deltidsjobb, men klarer likevel å fortsette studiene? Da kan du få sykepenger basert på inntekten din hvis du har kombinert jobb og studier over et visst tidsrom. 
  • Eller: Klarer du å fortsette i jobben, men må avbryte studiene på grunn av sykdom? Da kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger som student. Pengene blir beregnet etter hvor mange timer du jobber.
  • Blir du både sykmeldt fra deltidsjobben og må avbryte studiene, kan du ha rett til sykepenger i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger.