Studier på deltid

  • Er du sykmeldt fra en deltidsjobb, men likevel i stand til å fortsette studiene? Da kan du få sykepenger basert på inntekten din hvis du har kombinert jobb og studier over et visst tidsrom. 
  • Klarer du derimot å fortsette i jobben, men må avbryte studiene på grunn av sykdom? Da kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger som student. Pengene blir beregnet i forhold til hvor mange timer du jobber.
  • Blir du både sykmeldt fra deltidsjobben og må avbryte studiene, kan du ha rett på sykepenger i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger.

Utdanning som et middel til å komme i arbeid

I noen tilfeller kan utdanningen din godkjennes av NAV som et såkalt arbeidsrettet tiltak. Da kan du enten få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Det lokale NAV-kontoret vil vurdere situasjonen og hvilke opplysninger som trengs til søknaden din. Du kan be om en avtale med en veileder på NAV-kontoret ved å ringe 55 55 33 33. 

Sykestipend fra Lånekassen

Hvis du blir syk og ikke kan møte til undervisningen, kan du få sykestipend fra Lånekassen.

-----------------

Ta kontakt med NAV-kontoret slik at de kan vurdere hva som gjelder i din situasjon.