Gjelder bare noen personer foreløpig 

Foreløpig er det bare noen personer som får melding om at de kan gå inn på nav.no og se, men etter hvert skal det gjelde alle. Dette må til for at akkurat du får meldingen nå: 

  1. Saken din er behandlet i NAVs nye saksbehandlingsløsning. 
  2. Pengene blir utbetalt til arbeidsgiveren din. Det betyr at du har en arbeidsgiver som betaler deg sykepenger, og som får beløpet tilbake fra NAV.  

Antallet sykepengesaker som behandles i den nye saksbehandlingsløsningen er foreløpig lavt, men det vil øke jevnt i tiden som kommer.  

Kan variere fra sak til sak 

Akkurat nå kan det variere fra sak til sak om du får se oversikten. Det kan for eksempel hende at du først har sendt én sykepengesøknad som ble behandlet i den nye saksbehandlingsløsningen, men at den neste søknaden din må behandles i den gamle.