Her søker du om sykepenger ved koronavirus - for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Vanligvis får selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. Her får du vite hvordan du går frem for å søke.

Her handler det bare om sykepenger. Leter du etter informasjon om andre ordninger? Les om den kommende kompensasjonsordningen eller om omsorgspenger

Har jeg rett til sykepenger fra dag 4?

Du får sykepenger fra dag 4 hvis noe av dette gjelder deg: 

  • Du er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at du er smittet av korona. Dette inkluderer luftveisinfeksjoner.
  • Du er pålagt å være i karantene, og du har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra, eller du må jobbe redusert.

Ordningen gjelder for sykefraværsdager fra og med 16. mars.

 

Du kan IKKE bruke egenmeldingen hvis dette gjelder deg:

  • Du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt. Det kommer en annen ordning der du kan søke om støtte fra dag 17. 
  • Du er hjemme med barn fordi barnehager og skoler er stengt, og du får ikke jobbet hjemmefra. Da kan du søke om omsorgspenger.
  • Du holder deg hjemme, men du er ikke blitt pålagt av myndighetene å være i karantene.

Først leverer du egenmelding

For å søke om sykepenger fra dag 4 behøver du ikke sykmelding fra lege. Du kan i stedet sende egenmelding herfra.

Men: Har du allerede sykmelding, skal du ikke sende egenmelding for de samme dagene.

Når kan egenmeldingen gjelde fra?

Fra 16 april: Det er ikke mulig å tilbakedatere eller endre egenmeldingen. Den opprettes automatisk 16 dager fra og med den dagen du leverer egenmelding. Trenger du dokumentasjon for fravær tilbake i tid, må du kontakte legen din som vil vurdere om du kan ha rett på en tilbakedatert sykmelding.

Deretter søker du om sykepenger

Når perioden med egenmelding er over, vil du få en melding fra NAV om at du må logge inn på Ditt NAV for å fylle ut søknaden om sykepenger. Samtidig sender du inn skjemaet for inntektsopplysninger.

Enten du har sendt sykmelding eller egenmelding, vil du få den samme sykepengesøknaden når perioden er over.

 

Opprett egenmelding

Når kommer pengene?

Saksbehandlingen i NAV kan starte når du både har sendt inn søknad og inntektsopplysninger. Dette skjer når perioden din med egenmelding er over og du får søknaden til utfylling på nav.no - Ditt sykefravær.

Vanlige spørsmål 

Hva hvis jeg er syk mer enn 16 dager?

Dersom du er syk mer enn 16 dager, må du få sykmelding fra lege, du kan ikke bruke egenmeldingen for mer enn de første 16 dagene.

Hva hvis jeg har tegnet forsikring?

  • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen. 
  • Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag. 
  • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 80 prosent fra første dag, får du 80 % fra første dag.

Hva menes med at luftveisinfeksjoner er inkludert?

Pasienter med luftveisinfeksjon faller inn under kategorien antatt smittet av koronavirus. Helsemyndighetene anbefaler alle som har luftveisinfeksjon om å holde seg hjemme i én dag etter at de har blitt symptomfrie så lenge covid-19 ikke er utelukket.