Kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for EØS-borgere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

Ordningen innebærer at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 70 prosent av 6 ganger folketrygdens grunnbeløp

Arbeidsgiveren får ansvaret for å forskuttere kompensasjonen. NAV utvikler en løsning for at arbeidsgiverne senere får refundert beløpet.  

Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og skal vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

NAV vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan arbeidsgiverne kan kreve refusjon. 

Se saksgangen på stortinget.no.