Kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Regjeringen har foreslått å innføre en ny kompensasjonsordning for EØS-borgere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget er foreløpig ikke behandlet og vedtatt i Stortinget.

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp

Arbeidsgiveren får i tilfelle ansvaret for å forskuttere kompensasjonen. NAV skal utvikle en løsning for at arbeidsgiverne senere får refundert beløpet.  

Forslaget fra regjeringen er at ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og skal vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Når Stortinget har behandlet forslaget, vil NAV komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan arbeidsgiverne kan kreve refusjon. 

Les mer om forslaget på regjeringen.no.