Viktig informasjon til deg som mottar AAP

  • ikke kommer til møte som NAV har innkalt til
  • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist
  • ha begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak etter langvarig utredning, eller
  • ha vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak